พันธุ์พืช

พันธุ์พืช
ต้นเขยตายแม่ยายปก (ต้นปลูก) ขนาด 1 ม.
THB 541
พันธุ์พืช
ต้นเขยตายแม่ยายปก (ต้นปลูก) ขนาด 30ซม.
THB 322
พันธุ์พืช
ต้นเขยตายแม่ยายปก (ต้นปลูก) ขนาด 15ซม.
THB 108
พันธุ์พืช
กิ่งพันธุ์มันหวานญี่ปุ่น คละรวม 5 สายพันธุ์ บรรจุชุดละ 50 ยอด
THB 238
พันธุ์พืช
กิ่งมัลเบอรี่ บรรจุชุดละ 5 กิ่ง
THB 118
พันธุ์พืช
กิ่งพันธุ์คุณนายตื่นสาย คละสี บรรจุชุด 1 กิโลกรัม
THB 212
พันธุ์พืช
กิ่งพันธุ์แพรจัมโบ้ คละสี บรรจุชุด 1 กิโลกรัม
THB 212
พันธุ์พืช
กิ่งพันธุ์คุณนายแหวนเพชร คละสี บรรจุชุด 1 กิโลกรัม
THB 212
พันธุ์พืช
กิ่งพันธุ์แพรเซี่ยงไฮ้ คละสี บรรจุชุด 1 กิโลกรัม
THB 210
พันธุ์พืช
พันธุ์บัวดิน "บางกอกเยลโร่" บรรจุแพ็ค 10 หัว
THB 175
พันธุ์พืช
พันธุ์บัวดิน "แคนดิด้า" บรรจุแพ็ค 10 หัว
THB 175
พันธุ์พืช
พันธุ์บัวดิน "ชมพูโรเซีย" บรรจุแพ็ค 10 หัว
THB 175
พันธุ์พืช
พันธุ์บัวดิน "เฟิร์สเลิฟ" บรรจุแพ็ค 10 หัว
THB 175