ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ชุดรองจาน 1 แผ่น ขนาด 35 * 50 เซนติเมตร น้ำหนัก 50 กรัม
THB 39
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ขันโตกไม้สัก 30 นิ้ว น้ำหนัก 4000 กรัม
THB 5,900
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โต๊ะกินข้าวไม้สัก
THB 36,756
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ขันโตก 8 นิ้ว น้ำหนัก 1000 กรัม
THB 379
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ำยาล้างจาน ขนาด3.8ลิตร
THB 155